Podstawowe informacje o MACTE


Na świecie działają dwie główne organizacje propagujące pedagogikę i filozofię Marii Montessori, choć każda z nich reprezentuje nieco odmienny nurt myślenia. Są to AMI i AMS. Obie są głównymi jednostkami szkolącymi i certyfikującymi nauczycieli na całym świecie, a ukończenie szkolenia w ich progach jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy w placówkach montessoriańskich niemal na całym świecie.

AMI – Association Montessori Internationale (http://ami-global.org/) – to organizacja założona przez samą Marię Montessori i jej syna, Mario, w roku 1929. Jej głównym założeniem jest zachowanie dziedzictwa Marii Montessori poprzez rozpowszechnianie i stosowanie w praktyce pedagogicznej materiałów i zasad, które wykorzystywała w pracy sama Maria Montessori, a więc w ich oryginalnej formie, bez żadnych modyfikacji. Dla przykładu, prezentacje materiałów rozwojowych przebiegają dokładnie tak samo, jak robiła to Maria Montessori. Członkowie organizacji prowadzą także regularne badania z zakresu pedagogiki Montessori i rozwoju dziecka, dzięki czemu zasady te są na bieżąco konfrontowane z aktualną wiedzą o człowieku.

AMS – American Montessori Society (https://amshq.org/) – to organizacja założona w latach ’60 ubiegłego wieku przez Nancy McCormick Rambusch, która wierzyła, że praktyka pedagogiczna Marii Montessori powinna ulegać modyfikacjom, dzięki którym w optymalny sposób dostosowałaby się ona do wymagań kulturowych i społecznych. AMS dopuszcza np. wykorzystanie technologii (takiej jak komputer, TV itp.) w procesie uczenia się.

Nie wszystkie państwa (w tym Polska do roku 2013) oferują swoim nauczycielom szkolenia kwalifikujące do pracy zarówno w kraju, jak i poza ich granicami, tak jak jest to w przypadku szkoleń AMS i AMI. Wiele placówek działa niezależnie od dwóch wspomnianych organizacji, a mimo to ich filozofia oraz metody edukacyjne wiernie odtwarzają nauczanie Marii Montessori i oferują dzieciom najwyższy poziom kształcenia. Jak powszechnie wiadomo jednak, nie dotyczy to wszystkich placówek mianujących się „Montessori”.

Jako nauczyciele montessoriańscy czy też klasyczni, jako rodzice, często poszukujemy dla swoich dzieci oraz dla siebie, jako miejsca pracy, takich placówek, które wiernie podążałyby Drogą Montessori. Często jednak jest to droga po omacku, obarczona dużym ryzykiem, a w grę wchodzi tu dobro nasze i naszych dzieci. Dlatego też powstała MACTE.

MACTE jest międzynarodowym organem ustalającym standardy edukacji Montessori na całym świecie i akredytującym placówki montessoriańskie. Organizacja powstała w Stanach Zjednoczonych w roku 1995. Jej celem jest utrzymanie najwyższego poziomu edukacji w placówkach Montessori we wszystkich krajach świata. Placówki posiadające akredytację MACTE oferują dzieciom kształcenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, w pełni zgodnym z drogą Marii Montessori.

W Polsce organem certyfikującym absolewentów kursów wczesnej pedagogiki Montessori od roku 2014 jest Polski Instytut Montessori.