Artykuły dla rodziców


Zabierzmy Montessori do domu na wakacje

Jana Zvibleman

Wakacje dla wielu rodzin są okresem, w którym dzieci spędzają większość czasu w domu. W głowach niektórych rodziców pojawiają się pytania: „Co moje dziecko będzie robić przez cały dzień?”, „Jak zdołam utrzymać porządek w domu?”, „Kiedy znajdę czas na swoją pracę?”, „Czy moje dzieci zapomną o dobrych przyzwyczajeniach i o wszystkim, czego nauczyły się w szkole?”.

Jednak dla nauczycieli Montessori czas, jaki dzieci spędzają w domu ze swoimi rodzinami, jest okazją do wykorzystania. Niezależnie od tego, czy dziecko tego lata będzie w domu cały czas, czy też tylko jakąś jego część, możesz zrobić coś nowego dla swojego dziecka, dla siebie i dla całej rodziny. Możesz nauczyć się wcielać zasady Montessori do codziennego życia. Jeśli dzieckiem będą się zajmowały inne osoby, możesz się z nimi podzielić tą wiedzą.

Ten artykuł opisuje małe dzieci w wieku 3–6 lat.

Nauka korzystania z toalety

Stopniowy proces i osobiste osiągnięcie dziecka

Nauka korzystania z toalety jest istotną częścią rozwoju dziecka i jego dojrzewania do samodzielności. To osiągnięcie powinno być przypisywane dziecku, a nie rodzicowi. Jest to stopniowy proces. Każde dziecko ma swój niepowtarzalny i wrażliwy moment na naukę korzystania z toalety. Zazwyczaj dzieci są na to gotowe pomiędzy 1,5. a 3. rokiem życia. Rodzice powinni zachęcać i wspierać, ale nigdy karać. Korzystanie z toalety nie powinno stać się dla dziecka stresujące ani nie powinno powodować napięcia między rodzicem a dzieckiem.

Działania, jakie podejmujemy w swojej rodzinie, mają wpływ na całe społeczeństwo. Pozytywne nastawienie każdej osoby promieniuje na jej szerokie otoczenie. Nie pozostawaj pod wpływem ludzi, którzy używają negatywnych metod, ale bądź pozytywnym wzorem dla innych.