Błąd


To przyjaciel. Nieodzowny element drogi do dorosłości. Rozwój dziecka w każdym tego słowa rozumieniu jest uwarunkowany działaniem. Tylko poprzez aktywność, pracę, dziecko może doskonalić swój charakter, umiejętności, poszerzać wiedzę. Błąd to wskazówka, drogowskaz. Jeśli uczymy się słuchać błędu i tego, co ze sobą niesie, korygowanie przez nauczyciela przestaje być potrzebne. Nie wszystkie też błędy muszą być zauważone i poprawione – i u dziecka, i u dorosłego. Dlatego w Montessori nie liczy się tak bardzo korygowanie błędu, jak rozbudzanie świadomości popełniania go. Umiejętność dostrzegania swoich błędów i poprawiania ich jest jedną z podstawowych umiejętności odpowiedzialnego człowieka, dlatego też zamiast nauczycielskiej korekty, w Montessori funkcjonuje tzw. „korekta błędu”, czyli możliwość sprawdzenia swojej pracy zawarta w materiale, z którym dzieci pracują.

„Wiele błędów naprawia się samo, kiedy tylko nieustannie kroczymy naprzód przez życie”.

Maria Montessori, The Absorbent Mind

„Jeżeli jest coś, co czyni charakter niezdolnym do podejmowania decyzji, to jest to niemożność kontroli nad rzeczami, bez konieczności szukania porady z zewnątrz. Stwarza to demobilizujące uczucie niższości i brak wiary we własne siły”.

Maria Montessori, The Absorbent Mind