Chłonny umysł


Cecha umysłu człowieka w wieku od 0 do 6 lat, dzięki której dziecko uczy się w sposób naturalny, spontaniczny i bez wysiłku. Przyswajanie wiedzy o świecie przebiega holistycznie (chłonięcie = zapamiętywanie wszystkiego, co się widzi i czego się doświadcza), ale też bezkrytycznie i bez selekcji przyswajanego materiału. Wszystko, czego dziecko się nauczyło, staje się jego częścią, buduje jego późniejszą osobowość. Dziecko staje się tym, co zobaczyło i czego doświadczyło. Jest to inna forma nauki niż ta w późniejszym okresie życia człowieka, w którym może on wykorzystywać zdobytą wiedzę na swoje potrzeby.

„To, czego nie wiemy, to fakt, że dziecko ma niezwykle rozwiniętą umiejętność obserwacji i chłonie wiele obrazów, nie tylko rzeczy, ale i czynności. Dziecko absorbuje nie tylko rzeczy, ale także związki pomiędzy nimi i pod tym względem jest bardzo zaawansowane, choć my jesteśmy tego mało świadomi tego, jak bardzo”.

Maria Montessori, The Child in the Family