Co się dzieje, kiedy dziecko nie czuje, że faktycznie pracuje podczas zajęć?


Chociaż dzieci montessoriańskie mają zapewnioną znaczną swobodę w podążaniu za interesującymi je tematami, to wolność ta nie jest całkowita. W każdym społeczeństwie istnieją pewne kulturowe normy, tak jak i oczekiwania, co uczeń w danym wieku powinien wiedzieć i potrafi zrobić.

Doświadczeni nauczyciele Montessori są świadomi tych ustalonych „standardów”, dlatego starają się zapewnić pomoc i odpowiednią strukturę zajęć, by uczniowie spełnili stawiane przed nimi wymagania. Jeżeli zdarzy się dziecko, które potrzebuje więcej czasu i wsparcia, nauczyciele Montessori towarzysza mu bez krytycznego oceniania.