Co z dziećmi o specjalnych potrzebach?


Każde dziecko ma jakieś talenty, specyficzny styl nauki, a także obszary, które są dla niego wyzwaniem. Każde dziecko jest unikalne. Program Montessori jest tak zaprojektowany, by odpowiadać zróżnicowanym potrzebom. Umożliwia dzieciom pracę we własnym tempie i jest odpowiedni dla różnych stylów uczenia się.

W wielu przypadkach dzieci z łagodnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i trudnościami w nauce bardzo dobrze radzą sobie w klasach Montessori. Z drugiej strony, niektóre dzieci mogą też lepiej czuć się w mniejszej, tradycyjnej klasie.

Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, tak, by wybrany program odpowiadał potrzebom dziecka i stylowi nauki.