Członkostwo

Roczne składki członkowskie:

  • indywidualne 160 zł,
  • placówki:
    • do 29 dzieci: 600 zł,
    • 30 – 59 dzieci: 1200 zł,
    • 60 lub więcej dzieci: 2000 zł.

Rachunek bankowy w Santander Bank:
83 1090 1883 0000 0001 3488 9312

Opłać składkę

Stowarzyszenie Polska Rada Montessori
ul. Cybernetyki 13
02-677 Warszawa

+48 667 879 300
biuro@radamontessori.pl

KRS: 0000682719
NIP: 7010704350

Konto bankowe w Santander Bank:
83 1090 1883 0000 0001 3488 9312