Czy metoda Montessori nie była pierwotnie stworzona dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi?


Program Montessori rozwijał się przez wiele lat w efekcie pracy dr Montessori z różnymi grupami społecznymi i wiekowymi. Jedną z grup, z którą Maria Montessori pracowała najwcześniej, były dzieci umieszczone w domu opieki z powodu poważnych zaburzeń rozwojowych.

Dziś metoda Montessori jest wykorzystywana w edukacji wielu różnych dzieci. Najczęściej stosuje się ją w programach nauczania zaprojektowanych dla wszystkich uczniów.