Czy metoda Montessori sprawdza się u uczniów wybitnie uzdolnionych?


Tak, program Montessori będzie dla dzieci wybitnie uzdolnionych wyzwaniem intelektualnym, a ze względu na swoją elastyczność, spełni ich indywidualne potrzeby.