Czy program Montessori jest elitarny?


Montessori to filozofia odpowiedniej edukacji i specyficzne podejście, które można znaleźć w najróżniejszych placówkach – od bardzo skromnych, po ogromne i dobrze wyposażone kampusy. Placówki Montessori nieustannie dążą do tego, by stworzyć i utrzymać zdywersyfikowaną społeczność uczniowską. Poprzez przyjmowanie dzieci o każdym pochodzeniu etnicznym, niezaleznie od wyznawanej religii, zapewniając stypendia i pomoc finansową, placówki Montessori chcą być osiągalne dla wszystkich.