Czy program Montessori jest odpowiedni dla wszystkich dzieci?


Program Montessori sprawdza się wśród dzieci ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci przeciętnych, jak i uczniów specjalnie utalentowanych, z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi lub niepełnosprawnościami fizycznymi.

Pamiętajmy, że nie istnieje jedna placówka, która byłaby odpowiednia dla wszystkich dzieci.

Dzieci, które wykazują cechy hiperstymulacji lub bywają agresywne, mogą mieć trudności z przystosowaniem się do programu Montessori. Każda sytuacja bywa inna, dlatego najlepszym wyjściem jest współpraca z placówką. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy konkretna placówka będzie odpowiednia dla naszego dziecka.