Czy program Montessori jest przeciwny rozwijaniu kreatywności i fantazji?


Jednymi z ważniejszych doświadczeń dzieci montessoriańskich są używanie fantazji i rozwój kreatywności. Program nauczania w placówkach Montessori przewiduje zajęcia ze sztuki, muzyki i tańca.

Podczas odkrywania natury, próby wizualizacji innych kultur i starożytnych cywilizacji oraz szukania rozwiązań codziennych problemów wyobraźnia odgrywa główną rolę. W placówkach Montessori różne dziedziny sztuki są tradycyjnie włączone do podstawy programowej.

Dzieciom do 6. roku życia nie są proponowane bajki czy aktywności promujące fantazję. Maria Montessori uważała, że dziecko w tym wieku powinno przede wszystkim zrozumieć otaczający je świat. Dopiero po 6. roku życia dziecku posiadającemu wyobraźnię abstrakcyjną są proponowane opowieści pobudzające fantazję i skłaniające do poznawaniu rzeczy osobiście nie doświadczonych.