Czy program Montessori przewiduje naukę religii?


Program Montessori nie przewiduje nauki religii, chyba że konkretna placówka wybrała dla siebie profil wyznaniowy. Wiele placówek Montessori celebruje np. Święta Bożego Narodzenia, które oczywiście są powiązane z religią, jednak mogą też być przeżywane na poziomie kulturowym jako specjalny dzień rodzinnego świętowania, zabawy i okazji do przemyśleń. Naszym celem jest pokazanie dzieciom, jak tradycyjnie przeżywa się różne święta w różnych kulturach.

Program Montessori porusza ważne tematy moralne i duchowe, jak: miłość, życzliwość, radość, które zachęcają podopiecznych do rozpoczęcia przygody związanej ze stawaniem się prawdziwie aktywnym, spełnionym człowiekiem. Nauka w klasie ma za zadanie pielęgnować w dzieciach radość i poczucie szacunku do życia.