Czy program Montessori przewiduje sprawdzanie umiejętności poprzez egzaminy?


pracy i rejestrują postępy. Zwykle indywidualnie i niezobowiązująco proszą swych uczniów o wypowiedź ustną lub zademonstrowanie, czego się nauczyli. Dzieci przygotowują również samodzielnie pisemne sprawdziany, które przekazują kolegom i koleżankom z klasy.

Dzieci montessoriańskie zwykle nie traktują testów na ocenę jako coś więcej niż wyzwanie. Skupiają się na tym, by zdobyć daną wiedzę, a nie najwyższą ocenę.

Uczniowie montessoriańscy zwykle bardzo dobrze radzą sobie z egzaminami. Jednak wielu nauczycieli obawia się, że takie standaryzowane testy są nieodpowiednie, mylące i stresujące dla dzieci. Dobrzy nauczyciele podczas 3-letniej pracy z tą samą klasą wiedzą o wiele więcej o osiągniętych przez dzieci postępach, niż jakikolwiek test czy standaryzowany test może wykazać.

Chociaż standaryzowane testy nie są najdoskonalszą formą oceny umiejętności dziecka, są traktowane jako lekcja życia codziennego, którą uczniowie muszą opanować.