Czy program Montessori przewiduje zadania domowe?


Większość placówek Montessori nie wyznacza uczniom zadań domowych. Kiedy dzieci są starsze, mają do wykonania sensowne i interesujące zadania, które poszerzają tematy poruszane w klasie. Wiele zadań angażuje też rodziców do pracy ze swoją pociechą. Kiedy istnieje taka możliwość, nauczyciel przygotowuje różne zadania do wyboru przez uczniów.