Dlaczego większość przedszkoli Montessori wymaga, by dziecko rozpoczęło edukację w wieku 2,5–3 lat?


Dr Montessori wyróżniła cztery etapy rozwoju dziecka. Każdy okres charakteryzuje się specyficznymi cechami i ma określone zadania do spełnienia. Otoczenie dziecka wieku 3–6 lat jest odpowiednio przygotowane do pracy z chłonnym jego umysłem – uwzględniając wrażliwe okresy rozwoju i charakterystyczne cechy rozwojowe wieku przedszkolnego. W okresie przedszkolnym dziecko uczy się bardzo szybko, a przyswajanie wiedzy „przychodzi spontanicznie”. Trafiając do szkoły podstawowej, dziecko posiada już pewną wiedzę na wiele tematów.

Program Montessori pomaga dzieciom osiągnąć samodyscyplinę, automotywację i wykształca w nich ciekawość świata. Ta ostatnia cecha bardzo często „ginie” u dzieci, które uczęszczają do placówek konwencjonalnych. Maluchy wychowane w duchu Montessori wykazują tolerancję i troskę w stosunku do środowiska i innych osób. Są w stanie pracować i uczyć się we własnym tempie. Trzyletnie doświadczenie w placówce montessoriańskiej uczy radości z procesu nauki, a także przygotowuje do podejmowania dalszych wyzwań w szkole.

Program Montessori sprawdza się najlepiej, gdy dzieci rozpoczynają go w wieku 2,5–3 lat i zostają w przedszkolu przynajmniej przez trzy lata. Dziecko, które rozpoczyna przygodę z programem w wieku 5 lat, może nie rozwinąć w pełni określonych umiejętności, nawyków i wartości.

Oczywiście, starsze dziecko, które przystępuje do programu Montessori, może naprawdę dobrze poradzić sobie w nowym otoczeniu. Jednak wiele zależy od jego osobowości, poprzednich doświadczeń z edukacją oraz sposobu wychowywania w domu. Opiekunowie w tym przypadku muszą zrozumieć, że ich dziecko ominęło część ważnych elementów programu. Może ono osiągać inne wyniki niż jego rówieśnicy. Ze względu jednak na zindywidualizowane tempo nauczania, taka sytuacja nie powinna niepokoić.