Dyscyplina


W filozofii Montessori dyscypliną nazywa się umiejętność dostosowania swojego zachowania do otoczenia niezależnie od wpływów z zewnątrz, a jedynie na skutek własnej oceny sytuacji (samodyscyplina). Takiej umiejętności nie da się nabyć poprzez naciski, żądania i pochwały osób z zewnątrz. Dyscyplinę można osiągnąć wyłącznie pośrednio, przez pracę o wyjątkowej wartości dla dziecka. Dziecko, które zanurzy się w wykonywaniu danej czynności z przyjemnością, zaangażowaniem i rozbudzonym intelektem, wkroczy na drogę do samodyscypliny. Zadaniem dorosłego jest pielęgnować w nim jak najdłużej uczucia koncentracji, spokoju i doskonalenia, jakie mu wówczas towarzyszyły. Dlatego w klasie Montessori nie stosuje się kar i nagród, stwarza się natomiast dziecku jak najwięcej okazji do postępowania zgodnie z regułami moralnymi i kulturowymi, aby mogło ono jak najczęściej „praktykować” akceptowane postępowanie.

„Dyscyplina to nie fakt, ale droga.”

Maria Montessori, Odkrycie dziecka