Historia powstania placówki


Przedszkole i Szkoła Podstawowa „English Montessori School” powstały w 2014 r. z potrzeby serc. Obie założycielki miały dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i chciały, by doświadczyły edukacji rozwijającej ich wrodzony potencjał. Pragnęły, by dzieci dojrzewały w otoczeniu, które pozwoli im poznawać siebie. Metoda Montessori była i jest ich pasją. Z racji tego, że jedna z założycielek jest Brytyjką, decyzja o dwujęzyczności była także czymś naturalnym. Obecnie szkoła oferuje dwujęzyczny program edukacyjny Montessori na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej w oparciu o metodę immersji. Oprócz nauczyciela polskojęzycznego w grupach pracują opiekunowie z krajów anglojęzycznych (native speakerzy). Native speakerzy prowadzą codziennie zajęcia metodyczne wg autorskiego programu, towarzyszą dzieciom w zabawach, spacerach, podczas posiłków oraz podczas zajęć artystycznych i ruchowych.