International Montessori Council (IMC) i Montessori Foundation


Fundacja Montessori i Międzynarodowa Rada Montessori to edukacyjne organizacje non-profit, pielęgnujące, inspirujące i wpierające rozwój silnych, skutecznych szkół Montessori na całym świecie.

Siedziba: 19600 SR 64 E, Bradenton, FL34212, USA

Strona www: www.montessori.org

Dane kontaktowe: info@montessori.org