Komisja Rewizyjna


  1. Dorota Turowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. Agnieszka Kocot-Łaszczyca – Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Bronwen Allen – Członek Komisji Rewizyjnej