Kontrola błędu


Jest to jedna z podstawowych cech pomocy montessoriańskiej. Jest to możliwość sprawdzenia poprawności wykonanej przez siebie pracy. W zależności od materiału kontrolą może być sama pomoc (np. różnica otworów w blokach cylindrów, która sprawia, że tylko jeden cylinder pasuje do jednego – poprawnego i odpowiadającego mu – otworu) lub też kartka dołączona do materiału (tzw. „klucz”). Kontrolą może być także wrażenie sensoryczne, np. czystość okna, potwierdzająca prawidłowo wykonaną czynność. Zob. także hasło „Błąd”.

„Błędy uczynione przez dorosłych budzą zainteresowanie i dzieci je rozumieją, jednak w zupełnie inny sposób. Dla nich są one naturalną częścią życia, a fakt, że popełniamy je wszyscy, wywołuje w nich uczucie głębokiego przywiązania w ich sercach (…). Błędy zbliżają nas do siebie i czynią nas lepszymi przyjaciółmi.”

Maria Montessori, The Absorbent Mind