Krąg


W sali Montessori ma dwa znaczenia. Pierwsze, niemal dosłowne: jest to linia w kształcie elipsy utworzona na podłodze (najczęściej dywanie, choć niekoniecznie), przy której dzieci siedzą podczas zajęć grupowych. Poza zajęciami linia służy do ćwiczeń z cyklu „chodzenie po linie”. Drugie znaczenie kręgu to lekcja grupowa. W czasie kręgu nauczycielka i dzieci witają się i omawiają wydarzenia dotyczące całej grupy. Czas trwania kręgu, godziny, w których się odbywają, tematyka – zależą wyłącznie od dynamiki i potrzeb grupy w danej placówce.