Kultura


Jest to jeden z pięciu działów, na które jest podzielony program nauczania w systemie Montessori. Obejmuje on zagadnienia związane z prawami natury i kultury na świecie, a zatem dziedzin takich jak chemia, fizyka, biologia, antropologia, astronomia, psychologia itp.