Lekcja trójstopniowa


Jest to sposób, w jaki przestawia się dziecku nowe pojęcia. Na pierwszym etapie (asocjacji) bezpośrednio nauczyciel zapoznaje się dziecko ze słowem; podczas pokazywania przedmiotu lub zdjęcia mówi: „To jest kaczka”. Powtarza kilkukrotnie wyraz, nie zakłócając jego brzmienia innymi (np. wyjaśnieniami). Celem jest powiązanie doznania sensorycznego (np. obrazu) ze słowem. Na drugim etapie lekcji (identyfikacji) nauczyciel „sprawdza”, czy dziecko łączy wspomniane dwa aspekty rzeczy, prosi: „wskaż mi, proszę, kaczkę”. Jest to najważniejszy etap całej lekcji, ponieważ tutaj dokonuje się zmiana w umyśle dziecka. Prawidłowość identyfikacji jest warunkiem przejścia do ostatniego etapu lekcji – werbalizacji. Na tym etapie dziecko wymawia zapamiętaną nazwę rzeczy wskazanej przez nauczyciela – „Co to jest?”.