Materiał


To zestaw przedmiotów potrzebnych do wykonania danej pracy (np. malowania, wycierania kurzu czy napisania tekstu literackiego), często umieszczony na półce w pojemnikach, najczęściej koszykach lub tacach (stąd często mówi się o „tacach/koszykach” które nauczyciel „kładzie na półkę”). Materiał służy do opanowania przez dziecko, które z nim pracuje, pewnej wyselekcjonowanej umiejętności, takiej jak używanie nożyczek czy też przyswojenie określonego kwantu wiedzy. Na dalszych etapach edukacji (od 6. roku życia) materiał nie zawiera wszystkich elementów, część z nich, np. akcesoria pisarskie, mogą być dobierane przez dziecko z sali. Prawidłowo skomponowany materiał musi spełniać szereg wymagań, aby móc w pełni odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dziecka, między innymi: 1) przekazywać jedną ideę w ramach jednej pracy; 2) być dostosowany do wymiarów dziecka i jego możliwości np. trzymania narzędzia; 3) umożliwiać dziecku pracującemu z nim samodzielność od początku do końca; 4) być pięknym/atrakcyjnym w oczach dziecka; 5) zawierać kontrolę błędu; 6) pozwalać na powtarzanie czynności wielokrotnie. Zadanie nie może być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. Musi być skomponowane tak, by odpowiadało na indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka i było skorelowane z jego fazą wrażliwą. W klasie Montessori jedynie niewielka część materiałów służy do pracy z nauczycielem, dotyczy to najczęściej materiałów wprowadzających dziecko w dany temat (np. taca prezentacji w matematyce).

„Największym odkryciem jest to, że poprzez pracę dziecko powraca do normalnego stanu. (…) Dziecięce pragnienie pracy odzwierciedla życiowy instynkt, jako że nie może ono sformować swojej osobowości bez pracy”.

Maria Montessori, The Secret of Childhood

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję (…) nadzieję na pokój w przyszłości.”