Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)


MACTE jest międzynarodowym organem ustalającym standardy edukacji Montessori na całym świecie i akredytującym placówki montessoriańskie. Organizacja powstała w Stanach Zjednoczonych w roku 1995. Jej celem jest utrzymanie najwyższego poziomu edukacji w placówkach Montessori we wszystkich krajach świata. Placówki posiadające akredytację MACTE oferują dzieciom kształcenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, w pełni zgodnym z „Drogą Marii Montessori”.

Siedziba: 108 Second Street S.W. Suite 7, Charlottesville, VA 22902, USA

Strona www: www.macte.org

Dane kontektowe: rebecca[małpa]macte.org