Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Struktura Rady

Zarząd

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Joanna Maghen

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Członek Zarządu

Julia Dąbrowska

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dorota Turowska

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Kocot-Łaszczyca

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Członek Komisji Rewizyjnej

Bronwen Allen

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Rada Programowa

Iweta
Szolc

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Julia
Janowska

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Dominika
Izdebska

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Aleksandra
Dróbka

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.

Agnieszka
Barbasiewicz

Opis – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ullamcorper tortor.