O Radzie


Kim jesteśmy

Polska Rada Montessori jest oddziałem Międzynarodowej Rady Montessori (IMC, the International Montessori Council, http://www.montessori.org/international-montessori-council), z siedzibą w Sarasocie w Stanach Zjednoczonych, powstałej w roku 1998. IMC od momentu założenia wspiera różnego rodzaju inicjatywy mające na celu propagowanie filozofii Montessori.

Kodeks Etyczny i Dobre Praktyki

Członkostwo w Polskiej Radzie Montessori w odniesieniu do placówek w niej zrzeszonych powinno pociągać za sobą opracowanie i wdrożenie profesjonalnych standardów etycznych w kontaktach z uczniami, kadrą i personelem oraz innymi szkołami. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chcemy pogodzić dobro poszczególnych placówek z poszanowaniem prawa do rekrutacji kadry i rodzin.

Dobre Praktyki opisane poniżej zostały stworzone w oparciu o przekonanie, że siła placówek Montessori wynika z ich zróżnicowania, a także współpracy i wsparcia, które możemy dać sobie nawzajem.

Struktura Rady

Powstanie Polskiej Rady Montessori zostało zainicjowane na spotkaniu podczas VI Międzynarodowej Konferencji Montessori w kwietniu 2016 r. w Warszawie.

Statut