Organizacje Montessori na świecie


Poznajcie najbardziej znane i uznane organizacje międzynarodowe, działające na rzecz poprawy edukacji dzieci, propagujące pedagogikę Montessori i wpierające otoczenie montessoriańskie w Polsce i na świecie.

Jeżeli chcesz, by w tym spisie widniały inne organizacje Montessori i jesteś członkiem Stowarzyszenia Polskiej Rady Montessori, zgłoś taką organizację do nas na adres: biuro[małpa]radamontessori.pl.

Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)

MACTE jest międzynarodowym organem ustalającym standardy edukacji Montessori na całym świecie i akredytującym placówki montessoriańskie. Organizacja powstała w Stanach Zjednoczonych w roku 1995. Jej celem jest utrzymanie najwyższego poziomu edukacji w placówkach Montessori we wszystkich krajach świata. Placówki posiadające akredytację MACTE oferują dzieciom kształcenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, w pełni zgodnym z „Drogą Marii Montessori”.

Siedziba: 108 Second Street S.W. Suite 7, Charlottesville, VA 22902, USA

Strona www: www.macte.org

Dane kontektowe: rebecca[małpa]macte.org

Polski Instytut Montessori

Instytut powstał w 2008 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kursy dla nauczycieli montessoriańskich w Polsce. Od samego początku jego celem jest kształcenie nauczycieli i asystentów według najlepszych światowych wzorców. Jako jedyna placówka w Polsce posiada międzynarodową akredytację MACTE kursów Wczesnej Edukacji Montessori (dzieci 2,5-6 lat).

Siedziba: ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa, Polska

Strona www: www.montessori.info.pl

Dane kontaktowe: sekretariat.pim[małpa]montessori.info.pl

Association Montessori Internationale (AMI)

To organizacja założona przez samą Marię Montessori i jej syna, Maria, w roku 1929. Jej głównym celem jest zachowanie dziedzictwa Marii Montessori poprzez rozpowszechnianie i stosowanie w praktyce pedagogicznej materiałów i zasad, które wykorzystywała w pracy sama Maria Montessori, a więc w ich oryginalnej formie, bez żadnych modyfikacji. Przykładowo, prezentacje materiałów rozwojowych przebiegają dokładnie tak samo, jak robiła to Maria Montessori. Członkowie organizacji prowadzą także regularne badania z zakresu pedagogiki Montessori i rozwoju dziecka, dzięki czemu zasady te są na bieżąco konfrontowane z aktualną wiedzą o człowieku.

Siedziba: Koninginneweg 161, 1075 CN Amsterdam, Holandia

Strona www: ami-global.org,

Dane kontektowe: tel.: + 31 20 6798932, info[małpa)montessori-ami.org

Association Montessori Internationale – USA (AMI/USA)

AMI/USA reprezentuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori w Stanach Zjednoczonych. AMI zajmuje się wprowadzaniem zasad dr Marii Montessori w praktykę edukacji dzieci. Stowarzyszenie powstałe w 1929 roku, nadal utrzymuje integralność podejścia i pracy Montessori.

Siedziba: 410 Alexander St. Rochester, NY, 14607, USA

Strona www: amiusa.org

Dane kontaktowe: montessori[małpa]amiusa.org

Montessori Europe (ME)

Jest to organizacja założona w 2000 roku, która ma na celu wdrażanie i promowanie pedagogiki Montessori w całej Europie na poziomach politycznym, społecznym i edukacyjnym.

Siedziba: Koepenzeile 125, 12557 Berlin, Niemcy

Strona www: www.montessori-europe.com

Dane kontaktowe: office[małpa]montessori-europe.com

American Montessori Society (AMS)

Amerykańskie Stowarzyszenie Montessori to organizacja zrzeszająca nauczycieli, administratorów, szkoły, rodziny i wszystkich tych, którzy cenią edukację Montessori.

Siedziba: 281 Park Ave. S. 6th Floor, New York, NY 10010-6102, USA

Strona www: www.amshq.org

Dane kontaktowe: ams[małpa]amshq.org

International Montessori Council (IMC) i Montessori Foundation

Fundacja Montessori i Międzynarodowa Rada Montessori to edukacyjne organizacje non-profit, pielęgnujące, inspirujące i wpierające rozwój silnych, skutecznych szkół Montessori na całym świecie.

Siedziba: 19600 SR 64 E, Bradenton, FL34212, USA

Strona www: www.montessori.org

Dane kontaktowe: info@montessori.org

Polskie Stowarzyszenie Montessori – PSM

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1994 r. Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei Marii Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu Montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia (cyt. za stroną internetową PSM).

Siedziba: ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź, Polska

Strona www: www.montessori-centrum.pl

Dane kontaktowe: tel./faks: +48 42 631 98 49, stowarzyszenie[małpa]montessori-centrum.pl

International Association of Progressive Montessorians (IAPM)

Siedziba: 1089 Baden Ave. Grover Beach, CA, 93433 USA

Strona www: www.montessori-iapm.org

Dane kontaktowe: info[małpa]montessori-iapm.org

Montessori Institute of America (MIA)

Siedziba: 3482 Keith Bridge Rd #340, Cumming, GA 30041, USA

Strona www: www.mia-world.org

Dane kontaktowe: tel.: +1 844-MIA-WORLD (+1 844-642-9675), miaexecmai[małpa]gmail.com

Montessori Education Programs International (MEPI)

Strona www: mepiforum.org

Dane kontaktowe: PO Box 6, Smithville, IN 47458, USA, tel.: +1 812-824-6366, faks: +1 888-708-2470, MontessoriEP[małpa]gmail.com

North American Montessori Teachers Association (NAMTA)

NAMTA zajmuje się podtrzymywaniem tradycji Montessori, jednocześnie przyjmując zasady innowacyjnej edukacji. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne również za studiowanie, interpretowanie i ulepszenie edukacji Montessori.

Siedziba: 13693 Butternut Road Burton, OH 44021, USA

Strona www: www.montessori-namta.org

Dane kontaktowe: tel.: +1 440-834-4011, faks: +1 440-834-4016, staff[małpa]montessori-namta.org

Pan American Montessori Society (PAMS)

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, szkoły, rodziny i jednostki zainteresowane pedagogiką Montessori. Głównym zadaniem organizacji jest wspieranie poprawy edukacji dzieci poprzez promowanie badań opartych na systemie edukacji Montessori, szkolenie i certyfikowanie nauczycieli i placówek, zakładanie centrów szkolących i szerzeniem świadomości wśród rodzin.

Siedziba: 840 Ernest W. Barrett Pkwy NW #441055, Kennesaw, GA 30160, USA

Strona www: www.montessori-pams.org

Dane kontaktowe: tel.: +1 678-594-2269, faks: +1 678-594-2289