Pakiety ubezpieczenia


W ramach oferowanego ubezpieczenia dostępne są dwa pakiety - Inter Zdrowie Biznes Plus i Inter Vision Gold. W ramach tych pakietów można ubezpieczyć tylko siebie (pakiet jedna osoba) lub przystąpić do ubezpieczenia całą rodziną - pakiet rodzinny (dwoje dorosłych i dzieci bez limitu).

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Zdrowotnego i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Inter Vision 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI W PAKIETACH

Wysokość składki
miesięcznej

Pakiet Inter Zdrowie Biznes Plus

Pakiet Inter Vision
Gold
Dla jednej osoby 125 zł 243 zł
Pakiet rodzinny - dwóch partnerów/współmałżonków, dzieci do 25 lat 350 zł 681 zł

 

 

 

 

 

W przypadku INTER VISION składka może ulec zmianie po przeprowadzonej ocenie ryzyka, zgodnie z par. 12 OWU

W każdym wariancie istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe - medycyna pracy - składka dodatkowa 15 PLN (os/m-c)

 

Pakiety Inter Zdrowie Biznes Plus i Pakiet Inter Vision Gold różnią się zakresem oferowanych w ich ramach świadczeń zdrowotnych. Ogólny zakres świadczeń INTER VISION Gold i INTER ZDROWIE Biznes Plus:                                                                   

 

ŚWIADCZENIA

INTER ZDROWIE Biznes Plus

INTER  VISION  Gold

Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internista, lekarz rodzinny, pediatra

Konsultacje lekarzy specjalistów: chirurg, ginekolog-położnik, kardiolog, laryngolog/otolaryngolog, nefrolog, neonatolog, okulista, onkolog, reumatolog, urolog

Konsultacje lekarzy wszystkich specjalności

Zabiegowe konsultacje lekarskie

Podstawowe zabiegi lekarskie: usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, założenie opatrunku

Inne zabiegi: iniekcje, opatrzenie urazów, założenie zdjęcie gipsu, nacięcie krwiaka, ropnia, punkcja stawu

Odczulanie

 

Zabiegi pielęgniarskie

Iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne, zdjęcie szwów, zmiana opatrunku

Badania laboratoryjne zalecone przez lekarza

Podstawowy zakres, m.in.: badania biochemiczne krwi: cholesterol, glukoza, grupa krwi, badania biochemiczne moczu, mikrobiologiczne kału, cytologia

Rozszerzony zakres, m.in.: badań biochemicznych, serologicznych (przeciwciała), układu krzepnięcia, hormonalnych, posiewy, wymazy

Inne m.in.: markery nowotworowe, Immunoglobulina IgA, IgG, IgM, test z metoclopramidem, T3, T4, przeciwciała przeciwtarczycowe (komplet), HIV

 

Badania diagnostyczne zalecone przez lekarza

Podstawowy zakres, m.in.: EKG spoczynkowe, badanie pola widzenia, RTG (m.in. czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa, zatok), spirometria, USG (m.in. narządu rodnego, piersi, jamy brzusznej, echo serca)

Rozszerzony zakres, m.in.: badanie histopatologiczne, gastroskopia, kolonoskopia, 31 rezonansów magnetycznych (m.in. głowy, kończyn, kręgosłupa, stawów, tkanki miękkie, zatoki i inne), 34 RTG (m.in. kości, barku, miednicy, stawów, żuchwy i inne), 39 tomografii komputerowych (głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kręgosłupa i inne), USG-49 procedur (ciąży, Doppler, stawów i inne)

Kontrast do badań diagnostyki obrazowej MR i CT

Skórne testy alergiczne

Testy alergiczne z krwi

Profilaktyka raz w roku bez skierowania

Szczepienie przeciw grypie raz w roku

Wizyty domowe lekarza

w ramach assistance

√ refundacja na podstawie rachunku

Rehabilitacja

w assistance rehabilitacja NNW w assistance rehabilitacja NNW
Dzienny zasiłek szpitalny wypłacany za każdy dzień pobytu w szpitalu   150 PLN

Koszty leków - kwota do wykorzystania w ciągu roku

 

limit 500 PLN

Środki pomocnicze

 

Leczenie dentystyczne

Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2x w roku

Leczenie zachowawcze, leczenie paradontozy

Zabiegi protetyczne nie związane z nieszczęśliwym wypadkiem (obowiązują limity roczne)

Implanty (obowiązują limity roczne)

Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia, do 4000 PLN w ciągu 4 lat)

opcja dodatkowa

√ 25%

 

√ 25%

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

Centrum Operacyjne 24h 22 333 77 77

Rehabilitacja NNW

Wizyty domowe lekarza

Dostawa leków, opieka pielęgniarska domowa, transport medyczny, pomoc psychologa, organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

 

 

Opcje dodatkowe

Medycyna pracy**

Dentystyka*

√*

 

Poważne zachorowanie*

 

Dzienny zasiłek szpitalny*

 

Operacje*

 

Protetyka NNW

NNW

 

Koszty leczenia za granicą

Best Doctors

Zniżki w placówkach kontraktowych

Dedykowany opiekun Ubezpieczającego

 

              

 


 

 

Zapoznaj się również z:

Dokładny wykaz świadczeń w pakiecie INTER ZDROWIE BIZNES

Dokładny wykaz świadczeń w pakiecie INTER VISION GOLD