Placówki kontraktowe


INTER Polska współpracuje z ponad 650 placówkami na terenie całej Polski. Dobór partnera medycznego nie jest przypadkowy, a placówki medyczne wybierane są na podstawie dokładnie sprecyzowanych kryteriów. Szczególną uwagę zwracamy na kompleksowość usług partnera medycznego, zapewnienie szybkiej dostępności do usług medycznych oraz na indywidualne podejście do Klienta, co stanowi podstawową wartość w naszym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wyselekcjonowana sieć placówek medycznych INTER Polska składa się z przychodni świadczących usługi na najwyższym poziomie, zatrudniających dobrych lekarzy i gwarantujących profesjonalną obsługę Klientów.

Na życzenie Ubezpieczającego INTER Polska zakontraktuje dodatkowe placówki zgodnie z poniższymi założeniami:

  • wybrana placówka spełnia podstawowe standardy opieki medycznej wymagane przez INTER Polska,
  • zakontraktowanie dodatkowej placówki medycznej dotyczy lokalizacji, w których Ubezpieczający posiada swoje oddziały lub przedstawicielstwa,
  • minimalna liczba Ubezpieczonych wymagana do zakontraktowania placówki na danym terenie wynosi 15,
  • minimalny czas potrzebny na zakontraktowanie Placówki medycznej szacowany jest na około 30 dni roboczych.

Spis wszystkich zakontraktowanych placówek znajdziesz tutaj.
Mapka zakontraktowanych placówek