Polskie Stowarzyszenie Montessori – PSM


Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1994 r. Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei Marii Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu Montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia (cyt. za stroną internetową PSM).

Siedziba: ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź, Polska

Strona www: www.montessori-centrum.pl

Dane kontaktowe: tel./faks: +48 42 631 98 49, stowarzyszenie[małpa]montessori-centrum.pl