Powstanie placówki


Międzynarodowa Akademia Montessori powstała we wrześniu 2017 roku. Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o własnej wartości dziecka.

Nasza Akademia to miejsce, w którym dzieci uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia, zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami. Aby zapewnić dzieciom optymalne warunki do działania i doświadczania, wszystkie sale w Akademii wyposażone są w oryginalne materiały, zwane materiałem rozwojowym Marii Montessori.

Misją Międzynarodowej Akademii Montessori jest takie wspieranie rozwoju dziecka, aby poprzez osiąganie pełni szczęścia stawało się ono budowniczym samego siebie.

Fundatorem i dyrektorem administracyjnym Akademii jest Ewelina Donatti, a dyrektorem pedagogicznym Joanna Berezowska.