Powstanie placówki, dyrekcja


Niepubliczne Przedszkole Montessori w Krotoszynie powstało w 2011 roku jako przedszkole komercyjne. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja Odział w Krotoszynie. Od 2014 r., wygrywając projekt na otwarcie nowego oddziału w Kobiernie, nawiązaliśmy współpracę z Polskim Instututem Montessori, uczestnicząc w kursach, wizytując pobliskie placówki montessoriańskie, biorąc udział w corocznych konferencjach. Od września 2016 wszystkie oddziały prowadzone są zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Dyrektor: mgr Katarzyna Papierska