Przygotowany nauczyciel


W pedagogice Montessori jest to przede wszystkim nauczyciel, który pracuje nad sobą i swoimi słabościami. To one są podstawową przyczyną niepoprawnych relacji nauczyciel-dziecko. Nauczyciel Montessori powinien także umieć publicznie przyznać się do swoich słabości oraz przyjąć krytykę i pomoc drugiego nauczyciela. Dzięki temu będzie on mógł pokonać dumę i złość, jaka często towarzyszy dorosłemu, i otworzy się na kontakt z dzieckiem. Przygotowany nauczyciel to przewodnik dziecka świadomy tego, że jego rolą nie jest przekazywanie wiedzy ani umiejętności (które dzieci potrafią nabyć samodzielnie wcześniej czy później). Podstawowym zadaniem nauczyciela jest obserwacja dziecka: identyfikacja jego potrzeb rozwojowych, wspieranie go oraz udzielanie pomocy, gdy dziecko wejdzie na zgubne dla niego ścieżki. Nauczyciel jest łącznikiem pomiędzy dzieckiem a materiałem edukacyjnym/rozwojowym. Musi on posiadać rozległą wiedzę o materiale oraz o etapach rozwoju człowieka. Prezentuje materiał tak, by dziecko, pracując, mogło rozwijać swój potencjał. Jako łącznik pilnuje także, by praca dziecka była nieprzerywana i szanowana przez innych członków społeczności. Dba o porządek– wszystko ma swoje miejsce i wszystko znajduje się na miejscu – to podstawowa zasada otoczenia Montessori, w którym pracuje dziecko.

„Nie słowa, a cnoty są jego (nauczyciela) głównymi kompetencjami”

Maria Montessori, Odkrycie dziecka

„Największą oznaką sukcesu nauczyciela jest móc powiedzieć: «Teraz dzieci pracują tak, jakbym nie istniał».”

„Najpierw usuń belkę ze swojego oka; potem zobaczysz wyraźnie, jak usunąć drzazgę z oka dziecka”

Maria Montessori, The Secret of Childhood