Struktura Rady


Powstanie Polskiej Rady Montessori zostało zainicjowane na spotkaniu podczas VI Międzynarodowej Konferencji Montessori w kwietniu 2016 r. w Warszawie.

Członkowie założyciele

 1. Bronwen Allen (Katowice)
 2. Agnieszka Barbasiewicz (Warszawa)
 3. Berenika Bunalska-Kardasińska (Warszawa)
 4. Julia Dąbrowska (Warszawa)
 5. Jan Dąbrowski (Warszawa)
 6. Aleksandra Dróbka (Kraków)
 7. Dominika Izdebska (Warszawa)
 8. Julia Janowska (Błonie)
 9. Monika Jopek (Poznań)
 10. Magdalena Kaczorowska (Książenice)
 11. Agnieszka Kocot-Łaszczyca (Katowice)
 12. Joanna Maghen (Warszawa)
 13. Dominika Malkus-Jankowska (Warszawa)
 14. Donata Sulikowska (Płock)
 15. Iweta Szolc (Wrocław)
 16. Maciej Szulc (Gdańsk)
 17. Dorota Turowska (Gdańsk)
 18. Małgorzata Wiszniewska (Warszawa)
 19. Anna Wojciechowska (Szczecin)

Zarząd

 1. Joanna Maghen – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Wiszniewska – Członek Zarządu
 3. Julia Dąbrowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Dorota Turowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Agnieszka Kocot-Łaszczyca – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Bronwen Allen – Członek Komisji Rewizyjnej

Rada Programowa

 1. Iweta Szolc
 2. Julia Janowska
 3. Dominika Izdebska
 4. Aleksandra Dróbka
 5. Agnieszka Barbasiewicz