Szkolenia dla nauczycieli Montessori


Szkolenia dla nauczycieli Montessori

Nauczyciele Montessori zwykle zaczynają swą przygodę jako rodzice dzieci posłanych do placówki montessoriańskiej. Często zdarza się bowiem, że opiekunowie zauroczeni metodą Montessori zauważają w tym programie możliwość rozwoju zawodowego.

Wiele placówek, uczelni i innych instytucji uruchomia kursy edukacyjne dla nauczycieli Montessori. Takie kursy są też dostępne w wielu innych krajach na całym świecie. Czas trwania kursu zwykle obejmuje rok nauki.

Zwykle kursy dla nauczycieli Montessori obejmują programy: dla najmłodszych (0–2 lat), wczesnej edukacji (3–6 lat), wczesnoszkolnej edukacji (6–9 lat), szkolnej edukacji (9–12 lat), szkolnej edukacji (12–15 lat i 15–18 lat).

Na większości kursów dla nauczycieli Montessori wymaga się, by uczestnicy posiadali wykształcenie wyższe. Jednak osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, też mają możliwość brania udziału w takich szkoleniach i w przyszłości otrzymania dyplomu nauczyciela Montessori. Warunki uczestnictwa różnią się w zależności od wybranego programu.

Niestety, poziom nauczania na kursach jest różny. Podstawową kwestią jest wiarygodność uzyskanego dyplomu ukończenia danego kursu. W Stanach Zjednoczonych od 1995 roku działa organizacja MACTE – Montessori Accreditation Council for Teacher Education, która jest swego rodzaju wyznacznikiem wiarygodności danego programu edukacyjnego. Dyplomy kursów akredytowanych przez MACTE jest uznawana w większości krajów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych duża część organizacji Montessori oferuje programy edukacji nauczycieli montessoriańskich, z których część posiada właśnie akredytację MACTE. Takie kursy są oferowane przez: the International Montessori Council (IMC), the American Montessori Society (AMS), the Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Educational Programs International (MEPI), and the Pan American Montessori Society (PAMS).

W Polsce akredytowane kursy przedszkolne oferuje Polski Instytut Montessori.