Ubezpieczenie


Ubezpieczenie dla rodzin i osób indywidualnych

Polska Rada Montessori chce wspierać swoich członków nie tylko w edukacji montessoriańskiej i samorozwoju. Pragnie również zadbać o zdrowie wszystkich zrzeszonych i ich rodzin.

Z firmą Interpolska Ubezpieczenia (poznaj Interpolska Ubezpieczenia), proponujemy Wam ubezpieczenia zdrowotne dla osób indywidualnych i ich rodzin. Każdy z nas wie, jak długie są terminy oczekiwania na wizytę do lekarza, nie wspominając o wszechobecnych kolejkach i zbyt ubogiej, limitowanej diagnostyce. Nie każda rodzina może pozwolić sobie na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, natomiast kiedy przystępuje się do ubezpieczenia grupowo, koszt składki jest znacznie niższy niż w przypadku osoby indywidualnej. Nasi członkowie mogą mieć łatwy dostęp do wszystkich prywatnych przychodni, nie czekać niepotrzebnie na wizytę lekarską dla siebie lub dla swojego dziecka. Ubezpieczenie przewiduje też wizyty u różnych specjalistów, jak ginekolodzy, położnicy czy pediatrzy.

javascript:void(0)Kompleksowa i nowoczesna opieka medyczna jest  w zasięgu ręki! Za drobną opłatą miesięczną możecie Państwo skorzystać z oferty ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i swojej rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwymi pakietami medycznymi i wybioru tego, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb Waszych i Waszej Rodziny!

Do dypozycji będzie oddanych ponad 650 placówek publicznych i niepublicznych (m.in. Luxmed, Enelmed, Polmed) na terenie całego kraju. Spis wszystkich placówek, które realizują świadczenia w ramach ubezpieczenia, oraz dodatkowe informacje odnośnie kontraktowych partnerów znajdziecie Państwo tutaj - placówki.

Jeżeli do naszej grupy ubezpieczonych trafi kolejne 10 osób, ceny składek będą atrakcyjnie obniżane!

Jeżeli nie wiedzą Państwo, który pakiet będzie dla państwa najlepszy najlepszy, macie pytania lub wątpliwości –prosimy o kontakt mailowy z naszym doradcą lub wypełnienie poniższego formularza:

Ewelina Wujkowska – doradca ubezpieczeniowy

Pakiety ubezpieczenia

W ramach oferowanego ubezpieczenia dostępne są dwa pakiety - Inter Zdrowie Biznes Plus i Inter Vision Gold. W ramach tych pakietów można ubezpieczyć tylko siebie (pakiet jedna osoba) lub przystąpić do ubezpieczenia całą rodziną - pakiet rodzinny (dwoje dorosłych i dzieci bez limitu).

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Zdrowotnego i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Inter Vision

WYSOKOŚĆ SKŁADKI W PAKIETACH

Wysokość składki
miesięcznej

Pakiet Inter Zdrowie Biznes Plus

Pakiet Inter Vision
Gold
Dla jednej osoby 125 zł 243 zł
Pakiet rodzinny - dwóch partnerów/współmałżonków, dzieci do 25 lat 350 zł 681 zł

 

 

 

 

 

W przypadku INTER VISION składka może ulec zmianie po przeprowadzonej ocenie ryzyka, zgodnie z par. 12 OWU

W każdym wariancie istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe - medycyna pracy - składka dodatkowa 15 PLN (os/m-c)

Placówki kontraktowe

INTER Polska współpracuje z ponad 650 placówkami na terenie całej Polski. Dobór partnera medycznego nie jest przypadkowy, a placówki medyczne wybierane są na podstawie dokładnie sprecyzowanych kryteriów. Szczególną uwagę zwracamy na kompleksowość usług partnera medycznego, zapewnienie szybkiej dostępności do usług medycznych oraz na indywidualne podejście do Klienta, co stanowi podstawową wartość w naszym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wyselekcjonowana sieć placówek medycznych INTER Polska składa się z przychodni świadczących usługi na najwyższym poziomie, zatrudniających dobrych lekarzy i gwarantujących profesjonalną obsługę Klientów.

Na życzenie Ubezpieczającego INTER Polska zakontraktuje dodatkowe placówki zgodnie z poniższymi założeniami:

  • wybrana placówka spełnia podstawowe standardy opieki medycznej wymagane przez INTER Polska,
  • zakontraktowanie dodatkowej placówki medycznej dotyczy lokalizacji, w których Ubezpieczający posiada swoje oddziały lub przedstawicielstwa,
  • minimalna liczba Ubezpieczonych wymagana do zakontraktowania placówki na danym terenie wynosi 15,
  • minimalny czas potrzebny na zakontraktowanie Placówki medycznej szacowany jest na około 30 dni roboczych.

Spis wszystkich zakontraktowanych placówek znajdziesz tutaj.
Mapka zakontraktowanych placówek

Korzystanie ze świadczeń

Obsługa bezgotówkowa w sieci placówek kontraktowych

Ubezpieczony ma możliwość realizacji wizyty lekarskiej lub badania bezgotówkowo w sieci placówek kontraktowych INTER Polska. Każdorazowo przy rejestrowaniu się w placówce Ubezpieczony okazuje kartę ubezpieczenia wraz z dowodem tożsamości. Na podstawie karty ubezpieczenia placówka rozpoznaje zakres świadczeń zdrowotnych przysługujących pacjentowi w ramach ubezpieczenia.

Refundacja poniesionych kosztów na podstawie rachunku

W przypadku korzystania przez Ubezpieczonego ze świadczeń w placówkach medycznych nie posiadających umowy o współpracy z INTER Polska, rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonego, imiennego rachunku iimmiieennnneeggoo  rraacchhuunnkkuu imiennego rachunku. W takim przypadku INTER Polska zwraca koszty do wysokości określonej w Wykazie świadczeń zdrowotnych, na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu INTER Polska wraz z załącznikami. Załącznikami są oryginały rachunków/faktur i inne dokumenty niezbędne do realizacji świadczenia.

UMAWIANIE WIZYT

1. Ubezpieczenie INTER Vision

Ubezpieczony może umówić wizytę samodzielnie w placówce medycznej lub za pośrednictwem Centrum Klienta INTER Polska. 


2. Ubezpieczenie INTER Zdrowie

Ubezpieczony umawia wizyty za pośrednictwem Centrum Klienta INTER Polska.

Centrum Klienta INTER Polska gwarantuje realizację konsultacji u internisty, pediatry lub lekarza rodzinnego najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. Realizacja pozostałych konsultacji specjalistycznych nastąpi najpóźniej do końca piątego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. Centrum Klienta ustala termin i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego oraz grafiku placówki kontraktowej.

Kontakt:

CENTRUM KLIENTA tel.: 22 333 77 33
(umawianie wizyt, informacja o ubezpieczeniu)