W czym się specjalizujemy


Dwujęzyczność, która jest realizowana we wszystkich klasach szkolnych. Dzieci przez cały czas pobytu w Akademii mają kontakt z żywym językiem. Nauczyciel prowadzący bądź asystent posługuje się wyłącznie językiem angielskim w rozmowach z dziećmi. Indywidualne prezentacje oraz spotkania w kręgu prowadzone są w dwóch językach. Jest to najlepsza, naszym zdaniem, praktyka nauki języka angielskiego w szkole. 

Międzynarodowa Akademia Montessori współpracuje z Fundacją Spectra i objęła swoją opieką i wparciem dzieci ze spectrum autyzmu. Jedna z naszych grup przedszkolnych jest grupą integracyjną, również klasa szkoły podstawowej będzie grupą integracyjną.