Zarząd


  1. Joanna Maghen – Prezes Zarządu
  2. Małgorzata Wiszniewska – Członek Zarządu
  3. Julia Dąbrowska – Członek Zarządu