Zostać nauczycielem Montessori


Na całym świecie szkoły Montessori borykają się z problemem braku wykwalifikowanej kadry. W tej sytuacji certyfikowani nauczyciele montessoriańscy są szczególnie pożądani na rynku pracy.

Montessori nie oznacza jedynie metody nauczania dzieci. Montessori to filozofia życia!

W naszym kraju, by zostać samodzielnym nauczycielem w przedszkolu lub w klasach 1–3 szkoły podstawowej, należy posiadać dyplom studiów wyższych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Natomiast nie ma regulacji wynikających z polskiego prawa oświatowego, które nakazywałyby nauczycielom zatrudnionym w placówce montessoriańskiej mieć ukończone kursy z zakresu pedagogiki Montessori. Jednakże przygotowany nauczyciel to niezbędny element funkcjonowania placówek Montessori, dlatego ich dyrektorzy poszukują osób, które ukończyły kompleksowe szkolenie z tej metody. Wiele nauczycieli Montessori, zanim zainteresowało się tą metodą, studiowało coś zupełnie innego. Najczęściej ukończyli konwencjonalne studia pedagogiczne.

Wymagania w stosunku do przyszłych nauczycieli Montessori różnią się pomiędzy placówkami. Dlatego też warto, by przyszli dydaktycy dowiadywali się o takie wymagania w wymarzonej placówce. Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli poszukuje się pracy w innym kraju – zawsze sprawdź/zapytaj o odpowiednie regulacje prawne.

Szkolenia dla nauczycieli Montessori

Szkolenia dla nauczycieli Montessori

Nauczyciele Montessori zwykle zaczynają swą przygodę jako rodzice dzieci posłanych do placówki montessoriańskiej. Często zdarza się bowiem, że opiekunowie zauroczeni metodą Montessori zauważają w tym programie możliwość rozwoju zawodowego.

Wiele placówek, uczelni i innych instytucji uruchomia kursy edukacyjne dla nauczycieli Montessori. Takie kursy są też dostępne w wielu innych krajach na całym świecie. Czas trwania kursu zwykle obejmuje rok nauki.

Zwykle kursy dla nauczycieli Montessori obejmują programy: dla najmłodszych (0–2 lat), wczesnej edukacji (3–6 lat), wczesnoszkolnej edukacji (6–9 lat), szkolnej edukacji (9–12 lat), szkolnej edukacji (12–15 lat i 15–18 lat).

Na większości kursów dla nauczycieli Montessori wymaga się, by uczestnicy posiadali wykształcenie wyższe. Jednak osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, też mają możliwość brania udziału w takich szkoleniach i w przyszłości otrzymania dyplomu nauczyciela Montessori. Warunki uczestnictwa różnią się w zależności od wybranego programu.

Niestety, poziom nauczania na kursach jest różny. Podstawową kwestią jest wiarygodność uzyskanego dyplomu ukończenia danego kursu. W Stanach Zjednoczonych od 1995 roku działa organizacja MACTE – Montessori Accreditation Council for Teacher Education, która jest swego rodzaju wyznacznikiem wiarygodności danego programu edukacyjnego. Dyplomy kursów akredytowanych przez MACTE jest uznawana w większości krajów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych duża część organizacji Montessori oferuje programy edukacji nauczycieli montessoriańskich, z których część posiada właśnie akredytację MACTE. Takie kursy są oferowane przez: the International Montessori Council (IMC), the American Montessori Society (AMS), the Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Educational Programs International (MEPI), and the Pan American Montessori Society (PAMS).

W Polsce akredytowane kursy przedszkolne oferuje Polski Instytut Montessori.

Nauka na odległość

Część organizacji oferuje kursy w mieszanym trybie nauki – część zajęć odbywa się regularnie, a część zdalnie. Jeżeli student nie może dojechać na miejsce zajęć, jest możliwość odbycia kursów on-line.

Jeżeli rozważasz program nauczania na odległość (np. on-line), musisz wiedzieć, że nie we wszystkich placówkach będzie on akceptowany. Najlepiej, jeżeli dowiesz się w wybranych miejscach pracy, czy wybrany przez Ciebie kurs wpisuje się w ich standardy.

Na oficjalnej stronie internetowej MACTE (www.macte.org) można znaleźć informacje na temat organizacji, które oferują akredytowane kursy dla nauczycieli Montessori.

Jeżeli szukasz odpowiedniego programu edukacyjnego, możesz spróbować skontaktować się z placówkami montessoriańskimi z twojego otoczenia. Dzięki temu uzyskasz informacje o szkoleniach oferowanych w twoim regionie i wymaganiach stawianych przed kandydatami na stanowisko nauczyciela. To szczególnie dobry pomysł, jeżeli z którąś z tych placówek chciałbyś w przyszłości rozpocząć współpracę.